της Πάφου
Share Button

 

 

 

 

 

 

 

Σημαντικές παρατηρήσεις από τον γενικό Ελεγκτή στον Δήμο Πάφου…

Τα αδρανή υλικά και η διαχείρισή τους είναι μια πολύ μεγάλη και πονεμένη ιστορία για την Πάφο, καθώς κρατά δεκαετίες. Το κλείσιμο του υπερκορεσμένου και παράνομου χώρου απόθεσής τους στη Μαραθούντα, επιδείνωσε την κατάσταση και ιδιαίτερα ο Δήμος Πάφου αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα, καθώς ο κοντινότερος χώρος για μεταφορά τους είναι στο Μοναγρούλι Λεμεσού!

Αποτέλεσμα τόνοι αδρανών υλικών να συγκεντρώνονται στη Χονδρική Αγορά και το παλαιό σφαγείο της Πάφου εν αναμονή της κατασκευής και λειτουργίας της νέας μονάδας διαχείρισης αδρανών υλικών η οποία θα λειτουργήσει σε τεμάχιο που παραχωρήθηκε για το σκοπό στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας…

Πρόσφατα ο Δήμος Πάφου προκήρυξε διαγωνισμό για απομάκρυνση των αποβλήτων υλικών που συγκεντρώθηκαν στους χώρους που προαναφέραμε, ο οποίος και κατακυρώθηκε στην εταιρεία που θα λειτουργήσει και τη μονάδα διαχείρισης.

Πέραν των παρατηρήσεων του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για τον επίμαχο διαγωνισμό απομάκρυνσης των αποβλήτων, από Χονδρική Αγορά και Σφαγείο, προκύπτουν και κάποια άλλα ερωτήματα τα οποία προκαλούν ανησυχία και έχουν άμεση σχέση τόσο με την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και με την υγεία των πολιτών.

Για παράδειγμα, γνωρίζει κανείς τι απόβλητα είναι αυτά που μεταφέρονται και θάβονται τουλάχιστον προς το παρόν στο χώρο στον οποίο θα λειτουργήσει η μονάδα διαχείρισης των αδρανών υλικών και ποια μέτρα λαμβάνονται για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών;

Γίνεται κάποιος διαχωρισμός των υλικών, λαμβάνονται τα μέτρα που προβλέπονται από τις νομοθεσίες της Ε.Ε., κατά τη μεταφορά και το θάψιμο των αποβλήτων;

Για δε τα ερωτήματα και τις παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι και τις όποιες απαντήσεις οφείλει να δώσει ο Δήμος προς την ανεξάρτητη αρχή.

Η επιστολή να σημειώσουμε ότι στάλθηκε στον Δήμο Πάφου στις 22 Αυγούστου 2017, υπό τη μορφή κατεπείγουσας επιστολής…

 

Η επιστολή

 

Συγκεκριμένα στην επιστολή την οποία κατέχουμε, αλλά λόγω μεγέθους δεν μπορούμε να τη δημοσιοποιήσουμε αυτούσια, σημειώνεται ότι στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος μόνο δύο εταιρείες και σημειώνεται ότι:

  1. «… δεν τηρήθηκαν οι ελάχιστες προθεσμίες και δεν δόθηκαν δικαιολογητικά, γιατί δεν προσκλήθηκε να συμμετάσχει στον διαγωνισμό ο ελάχιστος αριθμός Οικονομικών Φορέων που προνοούνται από τη νομοθεσία, χωρίς να δίδεται επαρκές δικαιολογητικό.»
  2. «… οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού και το αντικείμενο αυτού δεν καθορίζονται ρητά στο ηλεκτρονικό μήνυμα που στάλθηκε στους οικονομικούς φορείς.»…
  3. Η Ελεγκτική Υπηρεσία εκφράζει τις επιφυλάξεις της σε σχέση με τη δυνατότητα επιτυχούς ολοκλήρωσης της Σύμβασης, δηλαδή της μεταφοράς και της επεξεργασίας των αποβλήτων (εάν κάτι τέτοιο περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του), εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος από τον Προσφέροντα 2.

Καθώς όπως σημειώνει, θεωρεί αδύνατο να κατορθώσει η εν λόγω εταιρεία που ανέλαβε και την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας αδρανών υλικών να καταφέρει να συγκεντρώσει τις απαραίτητες άδειες, εντός του προβλεπόμενου χρόνου.

Καταλήγοντας στην επιστολή του το Γραφείο του γενικού Ελεγκτή, παρακαλεί τον Δήμο Πάφου όπως υποβάλει – το συντομότερο δυνατό – στην Υπηρεσία  αντίγραφο της σύμβασης που θα υπογραφεί, καθώς και τα σχόλια/απόψεις σας επί των θεμάτων που εγείρονται, και καταλήγει…

Ανεξάρτητα με τα πιο πάνω παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε επαρκή πληροφόρηση/στοιχεία για την προέλευση των αδρανών υλικών που θα τύχουν διαχείρισης στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Νοείται ότι σε περίπτωση που αυτά αποτελούν απόβλητα που προέκυψαν από εργασίες στα πλαίσια υλοποίησης άλλης σύμβασης, στην οποία προβλεπόταν ότι το κόστος διαχείρισης τους βαραίνει τον Ανάδοχο του Τεχνικού ή Οικοδομικού Έργου που εκτελέστηκε, τότε θα πρέπει να αποκοπεί το αντίστοιχο ποσό από το συμβόλαιο του εν λόγω Έργου.

Ο καιρός
Πάφος