της Πάφου
Share Button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάδειξη των Αρχαιολογικών Χώρων

Εντάχθηκαν στους προϋπολογισμούς 2018-2020

Στον σχεδιασμό έργων που χρηματοδοτηθούν την τριετία 2018 – 2020 παραπέμπεται η ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων στην Πόλη Χρυσοχούς. Μέχρι τώρα έχουν γίνει ουσιαστικές συναντήσεις και υπάρχει στενή συνεργασία με το πανεπιστήμιο αμερικανικό πανεπιστήμιο Princeton το οποίο διεξήγαγε τις ανασκαφές στην περιοχή ώστε οι αρχαιολογικοί χώροι να αναδειχθούν και να είναι επισκέψιμοι. Όπως αναφέρεται σε επιστολή του αρμόδιου Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών προς τον Βουλευτή της ΕΔΕΚ Ηλία Μυριάνθους που υπέβαλε σχετικό ερώτημα,  στόχος των ανασκαφών ήταν που έγιναν ήταν ο εντοπισμός των αρχαίων πόλεων της περιοχής και η μελέτη τους διαχρονικά, καθώς, εκτός από τα νεκροταφεία τους ήταν εντελώς άγνωστες προηγουμένως.  Έχουν όντως όπως αναφέρεται εντοπιστεί αρκετοί μικροί αρχαιολογικοί χώροι, σε διάφορα σημεία, οι οποίοι είναι μικροί σε απόσταση μεταξύ τους, σε διάφορες περιοχές. Το γεγονός αυτό θέτει μια σειρά ερωτημάτων σ’ ό,τι αφορά στο ενδεχόμενο ανάδειξης, σύνδεσης μεταξύ τους και κυρίως πρόσβασης τους στο ευρύ κοινό.  Πέραν αυτού, προστίθεται τα ερείπια που έχουν ανακαλυφθεί, λόγω της κατασκευής τους, είναι εξαιρετικά ευαίσθητα, τα κτήρια που έχουν εντοπισθεί εμφανίζουν πολλές ιδιαιτερότητες και η ανάδειξη τους προϋποθέτει ενδελεχή μελέτη και προσέγγιση.

Επαφές

Κατά τον τελευταίο χρόνο τονίζεται έχει αρχίσει μια στενή συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Αρχαιοτήτων και του Πανεπιστημίου Princeton με στόχο την ανάδειξη αυτών των αρχαιολογικών χώρων.  Έχουν ήδη γίνει πολλές συναντήσεις και ανταλλαγές απόψεων αναφορικά με τον τρόπο προσέγγισης του θέματος.  Η πρόσβαση κοινού στους χώρους προϋποθέτει τη δημιουργία πεζογεφυρών και για το θέμα αυτό έχουν ήδη γίνει αρχικοί σχεδιασμοί. Οι θεμελιώσεις απαιτούν έλεγχο των σημείων για την αποφυγή καταστροφών. Επίσης, για την κατανόηση ενός χώρου πρέπει να αναδειχθούν τα σημεία τα οποία το κοινό θα αντιλαμβάνεται καλύτερα και για το λόγο αυτό, θα γίνουν επιχωματώσεις αλλά και συμπλήρωση των ανασκαφών σε άλλα σημεία. Τέλος, έχει συζητηθεί το θέμα συντήρησης των ερειπίων, το οποίο είναι επίσης πολύ ουσιαστικό.

Τονίζεται ακόμη ότι έχουν ήδη σχεδιαστεί οι πινακίδες με πληροφοριακό υλικό που θα τοποθετηθούν στους χώρους και το Τμήμα Αρχαιοτήτων μαζί με το Πανεπιστήμιο Princeton, έχουν καταλήξει στον αριθμό των πινακίδων και το είδος των πληροφοριών που θα δίδονται επί τόπου στους χώρους όπου θα τοποθετηθούν και από όπου οι επισκέπτες θα καθοδηγούνται στη συνέχεια να επισκεφθούν και το Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η προώθηση όλων αυτών των εργασιών καταλήγει το αρμόδιο Υπουργείο  είναι πολύπλοκο εγχείρημα και χρονοβόρα διαδικασία.  Η ολοκλήρωση των κατασκευαστικών σχεδίων πριν επιτραπεί οποιαδήποτε επέμβαση στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μνημεία προϋποθέτει λεπτομερείς μελέτες και διάθεση σημαντικών κονδυλίων. Τα πιο πάνω έργα έχουν ενταχθεί στους προϋπολογισμούς των έργων 2018-2020.

Ο καιρός
Πάφος