της Πάφου
Share Button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είχε άδειες αλλά επεκτάθηκε…

Όπως διαπιστώθηκε σε συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών είχε εξασφαλιστεί πολεοδομική και οικοδομική άδεια για ξενοδοχείο 4 ορόφων βάσει των κινήτρων που είχε δώσει η κυβέρνηση όμως στη συνέχεια λόγω αλλαγής των δεδομένων επεκτάθηκε σε ύψους και μήκος με αποτέλεσμα πλέον να μην καλύπτεται νομικά. Ωστόσο η  επιτροπή εσωτερικών κάλεσε όλους τους αρμόδιους φορείς να συνεργαστούν με σκοπό τη νομιμοποίηση της ανέγερσης ξενοδοχείου.  Εκπρόσωπος του επιστημονικού τεχνικού επιμελητηρίου Κύπρου, ανέφερε ότι το τελευταίο καιρό εντοπίζονται σωρεία περιστατικών με αναπτύξεις που παρουσιάζουν παρατυπίες τονίζοντας την ανάγκη εφαρμογής της νομοθεσίας.  Όπως διαφάνηκε κατά τη συζήτηση, η άδεια που παραχώρησε η πολεοδομική αρχή στον κατασκευαστή ήταν για ένα ξενοδοχείο τεσσάρων ορόφων, λαμβανομένων υπόψη των πολεοδομικών κινήτρων που μπορούσαν να δοθούν σύμφωνα με το πλαίσιο της νομοθεσίας. Στην πορεία ωστόσο, λίγες μέρες μετά την παραχώρηση της πολεοδομικής άδειας με απόφαση του πολεοδομικού συμβουλίου, έγιναν αλλαγές στο σχέδιο του οδικού δικτύου που ενέπιπτε στο τεμάχιο της ανάπτυξης, γεγονός που δημιούργησε περιθώρια για επέκταση του έργου. Ο κατασκευαστής, φέρεται να προχώρησε σε επέκταση του έργου το οποίο εντοπίζεται εν μέρει σε τουριστική και εν μέρει σε γεωργική ζώνη, χωρίς να εξασφαλίσει νέα, συμπληρωματική άδεια αλλά ούτε και τελική άδεια οικοδομής. Σύμφωνα με την επαρχιακή λειτουργό που αδειοδότησε το έργο, αυτό κατέληξε να είναι μεγαλύτερο από αυτό που αδειοδοτήθηκε, τόσο σε μήκος, όσο και σε ύψος καθώς από τετραώροφο έγινε πενταόροφο. Εκ μέρους του υπουργείου εσωτερικών αναφέρθηκε ότι κατά την αδειοδότηση λήφθηκαν υπόψη σχέδια παροχής πολεοδομικών κινήτρων και πως το κτήριο που έχει ανεγερθεί, δεν είναι αυτό που αδειοδοτήθηκε.

Η αρμόδια λειτουργός, σημείωσε ότι ο ρόλος του τμήματος πολεοδομίας σταμάτησε μετά την αδειοδότηση και πως οι διαδικασίες δεν προνοούν επιτόπιο έλεγχο των αναπτύξεων που αδειοδοτούνται. «Ο ρόλος μας ξεκινά ξανά αν απευθυνθεί εκ νέου ο κατασκευαστείς για αλλαγές ή αν αντιληφθούμε παραβίαση των σχεδίων και των όρων αδειοδότησης». Σε δηλώσεις του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου είπε πως αποτελεί ένα μείζον θέμα καθώς τίθεται θέμα παρανομιών, αφού σήμερα η ανέγερση του γίνεται χωρίς Άδεια Οικοδομής και Πολεοδομική Άδεια.  «Έχουμε ζητήσει από όλα τα Τμήματα τα οποία εμπλέκονται, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, την Τοπική Αρχή, να συνεργαστούν ούτως ώστε η ανάπτυξη αυτή να νομιμοποιηθεί στο πλαίσιο της ορθολογικής εφαρμογής των νόμων και για το σκοπό αυτό να τηρείται ενήμερη η Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής», είπε.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ανδρέας Κυπριανού είπε πως σήμερα έχουν ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα. Πρώτον, όπως είπε, οι τέσσερις όροφοι ήταν πολεοδομικά αδειοδοτημένοι, καθώς με βάση τα πολεοδομικά κίνητρα που είχαν αποφασιστεί, η ανέγερση των τεσσάρων ορόφων είχε πάρει πολεοδομική άδεια.

Όπως εξήγησε, από το συγκεκριμένο έργο είχε αφαιρεθεί κομμάτι του δημοσίου δρόμου και με τη μετακίνηση του δρόμου νοτιότερα το εμβαδόν του μεγάλωσε και έτσι ο ιδιοκτήτης πριν παραλάβει τις απαιτούμενες άδειες προχώρησε στην επέκταση με βάση τον συντελεστή που δικαιούται. «Το θέμα τώρα είναι να προχωρήσει να αδειοδοτήσει την επέκταση που έκανε αφού όλοι έχουν πει πως πρόκειται για νόμιμη επέκταση μέσα στα πλαίσια των συντελεστών που έχει. Άρα, πολύς ο θόρυβος για το τίποτε», είπε και πρόσθεσε πως σαφώς θα έπρεπε ωστόσο πριν από την ολοκλήρωση  μιας ανάπτυξης να έχει πολεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής και πιστοποιητικό τελικής έγκρισης.

Ο ΔΗΣΥ επιμένει, πρόσθεσε, ότι αυτές οι αναπτύξεις βοηθούν τα μέγιστα και γι’ αυτό η Κυβέρνηση έχει δώσει τα πολεοδομικά κίνητρα, ούτως ώστε να βοηθηθεί η ανάπτυξη, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και απομακρυσμένες περιοχές να αναπτυχθούν τουριστικά.

Άνθραξ ο θησαυρός

Άνθραξ ο θησαυρός ήταν το σχόλιο του Βουλευτή του ΔΗΚΟ Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη σχετικά με το ξενοδοχείο που ανεγείρεται στο Λατσί. Από την συζήτηση στην επιτροπή εσωτερικών της Βουλής επιβεβαιώθηκε όπως είπε ο κ. Πιττοκοπίτης ότι η ανέγερση 4 ορόφων ήταν βάσει της άδειας και των κινήτρων που είχε δώσει η πολιτεία. Ωστόσο συνέχισε όταν μετακινήθηκε ο δρόμος και εξασφαλίστηκε μεγαλύτερη έκταση ο ιδιοκτήτης προχώρησε σε επέκταση όπως είχε το δικαίωμα αλλά παρέλειψε να εξασφαλίσει τις σχετικές άδειες. Σε κάθε περίπτωση είπε ο κ. Πιττοκοπίτης θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες πριν την έναρξη εργασιών για μια οικοδομή. Παρατήρησε όμως ότι αυτή η πρακτική ακολουθείται για πολλά χρόνια στην Κύπρο λόγω των καθυστερήσεων στην έκδοση των οικοδομικών αδειών.

Ο Δήμαρχος της Πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή που παρέστη στη συνεδρίαση της επιτροπής εσωτερικών δήλωσε ότι από τα στοιχεία που κατατέθηκαν φαίνεται πως το ξενοδοχείο μπορεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες. Δυστυχώς είπε ο κ. Παπαχριστοφή κάποιοι προσπαθούν να εμποδίσουν κάθε αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Ο ίδιος είπε εξήγησε στα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής εσωτερικών την αναγκαιότητα να ανεγερθούν ξενοδοχειακές μονάδες στην Πόλη Χρυσοχούς και να δοθούν κίνητρα. Αντί αυτού συνέχισε κάποιοι επιχειρούν να εμποδίσουν οποιαδήποτε ανάπτυξη  προχωρήσει.

Ο καιρός
Πάφος