της Πάφου
Share Button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τείχος για νησίδα στη Λεωφόρος Ελλάδας και από το ΑΚΕΛ…  Μεγαλώνει «το τείχος» σχετικά με τον σχεδιασμό για την κατασκευή νησίδας στην Λεωφόρο Ελλάδας. Στους φορείς και παράγοντες που διαφωνούν με την κατασκευή νησίδας προστίθεται και το ΑΚΕΛ, το οποίο μετά από μελέτη και διαβουλεύσεις κατέληξε στην θέση, ότι η νησίδα όχι μόνον δεν είναι υποβοηθητική για την ασφάλεια και την τροχαία κίνηση,  αλλά θα προκαλέσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα.

Σε ανακοίνωση της η Ε.Ε του ΑΚΕΛ, σημειώνει ότι προχώρησε  σε εκτενή και ενδελεχή συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος σε επίπεδο Επαρχιακής Γραμματείας του κόμματος, Γραφείου Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Δήμο Πάφου, αλλά και σε επίπεδο Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις.  Ταυτόχρονα, ζήτησε την άποψη συμπολιτών μας πολεοδόμων- αρχιτεκτόνων γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.

Αξίζει να σημειώσουμε, όπως αναφέρει ότι για το εν λόγω έργο είχαμε πολύ πρόσφατα συνάντηση με την ΠΟΒΕΚ αλλά και με την «Συντονιστική Επιτροπή Λεωφόρου Ελλάδος». Είχαμε την ευκαιρία προσθέτει, να ακούσουμε τους προβληματισμούς αλλά και τις ανησυχίες των καταστηματαρχών, αλλά και των κατοίκων της περιοχής σε σχέση με το προτεινόμενο σχέδιο βελτίωσης των οδικών αρτηριών της Λεωφόρου Ελλάδος και της Ευαγόρα Παλληκαρίδη, όπως αυτό παρουσιάστηκε κατά την δημόσια παρουσίαση που έγινε στις 14 Μαρτίου 2018 στην Παλιά Ηλεκτρική.

Επιχειρήματα-προτάσεις

Συγκεκριμένα αναφέρει το ΑΚΕΛ :

α) Όλες οι ενέργειες της Τοπικής Αρχής αλλά και όλων των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών πρέπει να γίνονται με γνώμονα τη διασφάλιση των καλώς νοούμενων συμφερόντων των κατοίκων της περιοχής αλλά και όσων χρησιμοποιούν καθημερινά την συγκεκριμένη οδική αρτηρία. Στόχος μας πρέπει να παραμένει η διαφύλαξη τόσο της ασφάλειας οδηγών και πεζών, όσο και της εμπορικότητας του συγκεκριμένου δρόμου.

β) Σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Πάφου, η Λεωφόρος Ελλάδος χαρακτηρίζεται ως Δευτερεύον Οδικό Δίκτυο, ενώ σε καμιά περίπτωση ο πιο πάνω δρόμος δεν χαρακτηρίζεται ως Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας. Όπως σημειώνεται στο ΤΣΠ αλλά εξάγεται και ως λογικό συμπέρασμα στα βασικά χαρακτηριστικά Δρόμων Δευτερεύουσας Σημασίας περιλαμβάνονται δύο λωρίδες κυκλοφορίας χωρίς την παρουσία νησίδας, ενώ στην περίπτωση των Δρόμων Πρωταρχικής Σημασίας γίνεται ξεκάθαρη αναφορά για διαχωριστική νησίδα. Κρίνουμε ότι η παρουσία νησίδας σε όλο το μήκος της συγκεκριμένης οδού, θα προκαλεί κατά την αντίληψη μας πρόβλημα ασφάλειας, αφού η νησίδα θα εμποδίζει την άμεση και απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων των υπηρεσιών άμεσης παρέμβασης σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών και ατυχημάτων.

Επίσης, υπάρχει και ο κίνδυνος στην περίπτωση ακόμη και μικρών οδικών συγκρούσεων να προκαλείται τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση. Άλλωστε τα όσα βιώνουμε στην Λεωφόρο Ευαγόρα Παλληκαρίδη μετά την ολοκλήρωση των έργων για ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα της πόλης, είναι ενδεικτικά και συνηγορούν στα όσα αναφέραμε πιο πάνω.

γ) Υπενθυμίζουμε ότι στην λεωφόρο Ελλάδος υπάρχει έντονη παρουσία της ιδιωτικής κατοικίας, συνεπώς η κατασκευή νησίδας θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους κατόχους υποστατικών που βρίσκονται πάνω σε αυτή ενώ θα αυξήσει κατακόρυφα την κίνηση στις παρόδους-γειτονιές της περιοχής. Οι λύσεις που παρουσιάστηκαν στη δημόσια διαβούλευση δεν φαίνεται να απαντούν στις πιο πάνω ανησυχίες. Σημειώνουμε ότι ακόμη και ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης (on street parking) που θα δημιουργηθούν από την ανακατασκευή του δρόμου θα είναι κατά πολύ μικρότερος από αυτόν που παρουσιάζεται.

δ) Μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί ενώπιον μας συγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη που να ασχολείται εκτεταμένα με τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου έργου. Έχουμε την άποψη ότι με το σχεδιασμό που προτείνεται σε μια απόσταση περίπου 1600 μέτρων τα οχήματα θα  σταματούν αρκετές φορές οξύνοντας ακόμη περισσότερο την κίνηση αλλά και την πιθανότητα οδικών συγκρούσεων.

ε) Υποστηρίζουμε τη βελτίωση της συγκεκριμένης οδικής αρτηρίας μέσω της διαπλάτυνσης του δρόμου, της κατασκευής πεζοδρομίων, τη βελτίωση του οδικού φωτισμού, την τοπιοτέχνιση και την άρση όλων των παρανομιών που ενδεχόμενα εντοπίζονται στον συγκεκριμένο δρόμο. Για διευκόλυνση της κυκλοφορίας προτείνουμε επίσης τη μονοδρόμηση συγκεκριμένων οδών.

ζ ) Στους σχεδιασμούς που γίνονται από το τμήμα Δημοσίων Έργων αλλά και τον Δήμο Πάφου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκαν έργα αστικής ανάπτυξης στο κέντρο της Πάφου που διαφοροποιούν και τα κυκλοφοριακά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται. Επιδίωξη της Τοπικής Αρχής θα πρέπει να είναι η έναρξη των εργασιών για την υλοποίηση του Δυτικού Παρακαμπτηρίου μαζί με την ταυτόχρονη βελτίωση της Λεωφόρου Μεσόγης, εξέλιξη που θα ικανοποιεί τη δημιουργία ενός κυκλικού οδικού δακτυλίου που θα αποφορτίζει την κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης. Ενώ προκύπτει και η αναγκαιότητα βελτίωσης των προσβάσεων από το κέντρο της πόλης προς την Κάτω Πάφο.

η) Ως Ε.Ε ΑΚΕΛ Πάφου, δεν συμμεριζόμαστε τα διλλήματα που τίθενται από το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων αλλά και τον Δήμαρχο Πάφου, που υποδεικνύουν ότι σε περίπτωση που το έργο δεν υλοποιηθεί το κονδύλι κατασκευής του έργου θα δοθεί για άλλο σκοπό. Ενώ θεωρούμε ως ατυχή την σύγκριση της Λεωφόρου Ελλάδος με την περίπτωση της Λεωφόρου Τάφοι των Βασιλέων.

Αναμφίβολα έχουμε την πεποίθηση ότι η λεωφόρος Ελλάδος και Ευαγόρα Παλληκαρίδη χρήζουν αναβάθμισης και βελτίωσης πάντοτε προς όφελος των πολιτών που διακινούνται καθημερινά σε αυτές αλλά και των εμπορευομένων. Η Ε.Ε του ΑΚΕΛ Πάφου θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις της γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις θα τοποθετηθεί αναλυτικά και τεκμηριωμένα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στόχος μας παραμένει η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής συναίνεσης, εξέλιξη που θα διασφαλίσει και την σύντομη και αποτελεσματική ολοκλήρωση του έργου.

Καθόλου εύκολο

Βάσει τέλος των μέχρι σήμερα τοποθετήσεων αλλά και αντιδράσεων που σημειώνονται για την υλοποίηση των σχεδιασμών του Δήμου για τη Λεωφόρο Ελλάδος, έχει συσταθεί ένα μέτωπο που τίθεται εναντίον και είναι σχεδόν βέβαιο, ότι θα υπάρξουν ισχυρότατες αντιδράσεις, σε περίπτωση επιμονής του δημάρχου. Ότι και να γίνει πάντως σημασία έχει να είναι προς το συμφέρον της πόλης και κυρίως των δημοτών της, καθότι το όλο θέμα δεν προσφέρεται για μικροπολιτικές και αναμέτρηση δυνάμεων εντός και εκτός δημοτικού συμβουλίου. Ας πρυτανεύσει λοιπόν η λογική και ας δοθεί η καλύτερη λύση.

Ο καιρός
Πάφος