της Πάφου
Share Button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποζημιώσεις πολλών εκατομμυρίων απαιτεί από τους εργολάβους το ΣΑΠΑ

Στα δικαστήρια βρίσκεται το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου διεκδικώντας πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ από τρεις εργοληπτικές εταιρίες, οι οποίες ανέλαβαν τα συμβόλαια για την κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος της δεύτερης φάσης. Οι αποζημιώσεις που διεκδικεί το ΣΑΠΑ αφορούν κακοτεχνίες στην κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος αλλά και υπερπληρωμές. Οι απαιτήσεις θεμελιώθηκαν με συγκεκριμένα στοιχεία μετά από έρευνα που έγινε στο δίκτυο αποχετεύσεων στην Πάφο την Γεροσκήπου και τις κοινότητες που συμμετέχουν στο ΣΑΠΑ. Οι υποθέσεις αυτές καταχωρήθηκαν ενώπιον των δικαστηρίων μετά την ολοκλήρωση της εκδίκασης του σκανδάλου του ΣΑΠΑ για το οποίο καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 7 συνολικά άτομα μεταξύ των οποίων οι δύο πρώην Δήμαρχοι που προέδρευαν στο συμβούλιο, ο διευθυντής του οργανισμού και μέλη του συμβουλίου. Ποσόν ύψους περίπου 20 εκατομμυρίων απαιτούν από το ΣΑΠΑ και οι εργολάβοι για εργασίες που έκαναν και για τις οποίες δεν πληρώθηκαν. Σε ότι αφορά την κατασκευή και διαχείριση της βιολογικής μονάδας υπήρξε διεθνή διαιτησία το αποτέλεσμα της οποίας χαρακτηρίστηκε θετικό για τον οργανισμό παρότι δεν αναγνωρίστηκαν οι απαιτήσεις του ΣΑΠΑ.

Διεκδικήσεις

Εκτός όμως από τις αγωγές με τους εργολάβους το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου έχει να αντιμετωπίσει και τις αγωγές που κατέθεσαν εναντίον του κοινοτικά συμβούλια και ο Δήμος Γεροσκήπου διεκδικώντας αποζημιώσεις για κακοτεχνίες και ζημιές στο οδικό δίκτυο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας το οποίο διεκδικεί 2 εκ. ευρώ από το ΣΑΠΑ για κακοτεχνίες και ζημιές. Πρόσφατα ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Φακοντής είχε υποβάλλει ερώτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών ζητώντας και την παρέμβαση του ώστε να καταβληθεί στο Κοινοτικό Συμβούλιο ποσόν 46.000 ευρώ το οποίο αφορά τοποθέτηση αγωγού του ΣΑΠΑ, καθώς και ζημιές στο δίκτυο υδατοπρομήθειας. Στην απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών που αποστάληκε την περασμένη εβδομάδα αναφέρεται ότι το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου δεν αποδέχεται, σε καμιά περίπτωση, οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκάλεσε ο εργολάβος του έργου, αλλά αντίθετα βρίσκεται και το ίδιο στα Δικαστήρια διεκδικώντας αποζημιώσεις από τον Εργολάβο, ο οποίος, σύμφωνα με το συμβόλαιο, φέρει την αποκλειστική ευθύνη.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι, το Σ.Α. Πάφου ενημέρωσε ότι έχει παράλληλα προχωρήσει στη στοιχειοθέτηση των ζημιών/ κακοτεχνιών που προέκυψαν από την κατασκευή της Β’ Φάσης του αποχετευτικού συστήματος Πάφου, έτσι ώστε να ανταπαιτήσει από όλες τις κατασκευαστικές εταιρείες/εργολάβους κλπ., τις δέουσες αποζημιώσεις και τις αναγκαίες επιδιορθώσεις. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, θεωρεί ότι η πιο αρμόζουσα και χρήσιμη ενέργεια από πλευράς του Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας (το οποίο σημειωτέον είναι και Μέλος του Συμβουλίου του Σ.Α.ΠΑ.) θα ήταν η κατάθεση στοιχείων αναφορικά με τις ισχυριζόμενες ζημιές στο δίκτυο υδατοπρομήθειας στο Σύμβουλο Μηχανικό, ο οποίος ετοιμάζει την έκθεση ανταπαιτήσεων από τους εργολάβους που έχουν κατασκευάσει το εν λόγω έργο. Δεδομένου ότι όλες οι πιο πάνω υποθέσεις εκδικάζονται, το Υπουργείο Εσωτερικών όπως αναφέρεται δεν μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας διευκρίνισε ότι το ποσόν που απαιτεί η κοινότητα αφορά εργασίες που έγιναν για λογαριασμό του ΣΑΠΑ και ήταν σε συνεννόηση και με την έγκριση του συμβουλίου. Από κει και πέρα συνέχισε η κοινότητα διεκδικεί μέσω αγωγής από ΣΑΠΑ και εργολάβος ποσόν 1,9 εκ. ευρώ για κακοτεχνίες.

Ο καιρός
Πάφος