της Πάφου
Share Button

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για διατηρητέα κτίρια της Γεροκηπιάς

Το τεμάχιο, στο οποίο βρίσκεται το κτιριακό συγκρότημα του Αγροκτήματος της Γεροκηπιάς, αποτελεί ιδιοκτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει εκμισθωθεί στον Δήμο Γεροσκήπου για αξιοποίηση το 2001, μετά από αίτημα της τοπικής μας αρχής. Το 2004 τα κτίρια του συμπλέγματος κηρύχθηκαν «διατηρητέες οικοδομές» με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από αίτημα του Δήμου Γεροσκήπου. Ο Δήμος μετά από πολλές προσπάθειες προκήρυξε το 2011 αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την αξιοποίηση του αγροκτήματος και τη μετατροπή του σ’ ένα δυναμικό, σύγχρονο, βιώσιμο και πολυ-λειτουργικό πολιτιστικό χώρο τοπικής και υπερτοπικής σημασίας. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2013 και ο Δήμος Γεροσκήπου κάλυψε το μεγαλύτερο κόστος του, παρόλο που το έργο καθορίστηκε ως πολεοδομικό (το κράτος δε συμπεριέλαβε σχετική δαπάνη στους κρατικούς προϋπολογισμούς). Για τις ανάγκες του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, ο Δήμος κατέβαλε το ποσό των €213.973,00 (το δε κράτος €97.600,00).  Από τότε, ο Δήμος Γεροσκήπου προσπαθεί να εξεύρει τους πόρους που απαιτούνται για να ανοίξει ο δρόμος της αξιοποίησης του Αγροκτήματος, με πρώτο βήμα την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων. Δυστυχώς, παρά τα διαβήματα του Δήμου, το έργο δε συμπεριλήφθηκε στους κρατικούς προϋπολογισμούς των τελευταίων ετών, ενώ η δυνατότητα διεκδίκησης κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. 2014-2020 εξανεμίστηκε, καθώς δικαιούχοι είναι μόνον οι μεγάλοι αστικοί δήμοι της Κύπρου. Μπροστά σε αυτό το σκηνικό και με στόχο τη διάσωση των κτηρίων, ο Δήμος έχει συμπεριλάβει στους προϋπολογισμούς του ποσό €20.000,00, έχει καταγράψει με λεπτομέρεια τις σωστικές εργασίες που είναι απαραίτητες,  ενώ έχει απευθυνθεί σε όλα τα αρμόδια υπουργεία, ζητώντας την ενεργό εμπλοκή τους. Ανάμεσα στ’ άλλα, ο Δήμος έχει απευθυνθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Τομέα Διατήρησης), ζητώντας τη συνεργασία του για τη λήψη μέτρων αντιστήριξης των κτιρίων του Αγροκτήματος. Ο Δήμος Γεροσκήπου διαβεβαιώνει τους δημότες ότι κάνει ότι περνά από το χέρι του, έτσι ώστε, σε μια πρώτη φάση, να διασώσει τα κτήρια από την οριστική κατάρρευση. Παράλληλα, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία για την εξασφάλιση των κονδυλίων που θα συμβάλουν στην υλοποίηση της μελέτης αξιοποίησης του Αγροκτήματος.

Έξω φρενών ο Παυλίδης

Έξω φρενών με τα αρμόδια υπουργεία αλλά και κυβερνητικά τμήματα είναι ο Δήμαρχος Γεροσκήπου Μιχάλης Παυλίδης καθώς όπως δήλωσε στον Αδέσμευτο, στάση τους σε μια σειρά σημαντικά για το Δήμο του θέματα είναι απαράδεκτη.

Συγκεκριμένα ο κ. Παυλίδης αναφέρθηκε στο δρόμο αεροδρόμιου τουριστικής περιοχής Πάφου ο οποίος ενώ δόθηκε στην κυκλοφορία εδώ και δύο χρόνια, δεν έχουν ακόμα προκηρυχτεί προσφορές για την τοπιοτέχνισή του.

Με την ίδια περίπου στάση αντιμετωπίζεται και το θέμα της ανέγερσης δημοτικών περιπτέρων στην παραλία του Δήμου, η οποία ενώ παραχωρήθηκε στο Δήμο, τα συμβόλαια απαγορεύουν την ανέγερση περιπτέρων ή άλλων επεμβάσεων στη ζώνη προστασίας της παραλίας.

Ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών μας διαβεβαίωσε ότι το συμβόλαια θα αλλάξουν άμεσα, ακόμα περιμένουμε μας είπε ο κ. Παυλίδης

Επιτροπή διάσωσης

Λόγω του κινδύνου κατάρρευσης των κτιρίων πρόσφατα δημότες της Γεροσκήπου συγκρότησαν επιτροπή για την διάσωση και ανάδειξη του αγροκτήματος. Στόχος της επιτροπής είναι να ασκήσει πιέσεις όπου πρέπει ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντιστήριξη των κτιρίων. Ο επίτιμος πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Κωσταντινίδης κάλεσε την τοπική αρχή να επέμβει στο χώρο και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε τα κτίρια να προστατευτούν.

Ο καιρός
Πάφος