της Πάφου
Share Button

Τι απαντά ο Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκος Κουγιάλης στην ερώτηση του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

Δεν υπάρχει καμιά νομοθεσία που να προστατεύει την άγρια τουλίπα που φύεται στην κοινότητα Πολεμίου, σύμφωνα με τον Υπουργό γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νίκο Κουγιάλη ο οποίος απαντούσε σε ερώτηση του βουλευτής της ΕΔΕΚ Πάφου Ηλία Μυριάνθους.

«Τουλίπα Πολεμίου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

  1. Στην Κύπρο φύονται τρία είδη άγριας τουλίπας, η ενδημική κυπριακή τουλίπα (Tulipa cypria), η ενδημική τουλίπα του Ακάμα (Tulipa sp. Indet.) και η τουλίπα του Πολεμίου (Tulipa agenensis). Όλα τα πιο πάνω είδη συμπεριλαμβάνονται στο “Κόκκινο Βιβλίο” με τα απειλούμενα είδη χλωρίδας της Κύπρου.

Το είδος Tulipa agenensis φύεται στην Ανατολική Μεσόγειο, με εξάπλωση στο Αιγαίο, στην Τουρκία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στο Ιράν, στο Ιράκ και στο Ισραήλ. Στην Κύπρο οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί βρίσκονται στο Στρουμπί και το Πολέμι της Πάφου, καθώς και στη Φύτη, στο Μονάγρι και στην Κυπερούντα.  Δεν υπέχει κάποιο προστατευτικό καθεστώς καθώς φύεται εξ’ ολοκλήρου σε ιδιωτική γη, γεγονός που αφενός δυσκολεύει τη λήψη προστατευτικών μέτρων και αφετέρου αυξάνει τις απειλές (οικιστική ανάπτυξη, εκχερσώσεις, ζιζανιοκτόνα, ανεξέλεγκτη συλλογή κ.λπ.). Δεν περιλαμβάνεται ούτε στην Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ), ούτε στην εθνική νομοθεσία για την προστασία της φύσης και της άγριας ζωής (Ν.153(Ι)/2003), αλλά ούτε και στη Σύμβαση CITES για την προστασία των απειλούμενων ειδών, για τις οποίες αρμόδιο είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Παρόλα αυτά, με τη συμπερίληψή του είδους στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου ως “Κινδυνεύον”, λόγω περιορισμένης εξάπλωσης και μικρού αριθμού θέσεων, το είδος προσελκύει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον για προστασία από την οικιστική ανάπτυξη.  Επιπρόσθετα μελετάται το ενδεχόμενο ετοιμασίας ειδικής αγροπεριβαλλοντικής δράσης στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που να στοχεύει στην προστασία σπάνιων ειδών χλωρίδας που εντοπίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Tulipa agenensis.

  1. Το Τμήμα Δασών προβαίνει, επίσης, σε καταμετρήσεις των πληθυσμών του είδους και κάθε χρόνο μετέχει στην εκδήλωση που γίνεται στο Πολέμι προβαίνοντας σε επιτόπιες ξεναγήσεις και ενημέρωση του κοινού για την προστασία του είδους. Επιπρόσθετα, το είδος έχει εγκατασταθεί σε δύο βοτανικούς κήπους του Τμήματος Δασών (Αθαλάσσα και Τροόδος), ενώ παράλληλα έχει αναληφθεί πρωτοβουλία από τα εμπλεκόμενα Τμήματα του Υπουργείου με συντονιστή το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) για την ετοιμασία ερευνητικής πρότασης με τίτλο “Εξέταση της δυνατότητας αξιοποίησης για εμπορική εκμετάλλευση του είδους Tulipa agenensis”.

Ταυτόχρονα το 2011, ενημερώθηκε το Τμήμα Αναδασμού για την ύπαρξη των σπάνιων φυτών Tulipa agenensis και Alium roseum σε κοντινή απόσταση από τον Αναδασμό Πολεμίου και του ζητήθηκε όπως στα πλαίσια της ανακατανομής της γης να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να διατεθεί έκταση γης εντός του αναδασμού για την εγκατάσταση των εν λόγω φυτών.

Σας διαβεβαιώνω ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα συνεχίσει τις προσπάθειες για προστασία και αξιοποίηση του είδους.

Ο καιρός
Πάφος